Taal document

Datum

28 jul 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Algemeen ambtsbericht Turkije van 2013

Datum

28 jul 2013

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Turkije beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Turkije en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Turkse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Turkije (laatstelijk 3 februari 2012). In een separaat ambtsbericht (17 juli 2002) werd de dienstplicht in Turkije behandeld. Het voorliggende algemeen ambtsbericht beslaat de periode van februari 2012 tot en met juli 2013.