Taal document

Datum

11 dec 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Algemeen ambtsbericht Syrië van 2013

Datum

11 dec 2013

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Syrië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Syrische asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerder verschenen algemeen ambtsberichten over de situatie in Syrië (laatstelijk op 15 januari 2013) en beslaat de periode van januari tot en met november 2013.