Taal document

Datum

01 okt 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Algemeen Ambtsbericht Soedan van 2013

Datum

01 okt 2013

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Sudan beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Sudan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Sudanese asielzoekers. Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van medio mei 2012 tot en met juli 2013.