Taal document

Datum

01 jun 2011

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Algemeen ambtsbericht Soedan van 2011

Datum

01 jun 2011

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Sudan beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Sudan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Sudanese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Sudan: het laatste algemeen ambtsbericht Sudan is uitgebracht in mei 2010. Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van mei 2010 tot medio april 2011.