Taal document

Datum

01 jan 2012

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Algemeen ambtsbericht Noordelijke Kaukasus

Datum

01 jan 2012

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Noordelijke Kaukasus beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit die regio en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Voorts wordt aandacht besteed aan de positie van etnische Tsjetsjenen elders in de Russische Federatie 1 en in een aantal omringende landen. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in de Noordelijke Kaukasus en beslaat de periode april 2010 tot en met december 2011.