Taal document

Datum

08 okt 2015

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Trefwoord

Asiel
Mensenrechten
Mensenhandel
Vluchtelingen

Organisatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Algemeen Ambtsbericht Nigeria van 2015

Datum

08 okt 2015

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nigeriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Nigeria (laatstelijk oktober 2012). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van oktober 2012 tot en met oktober 2015.