Taal document

Datum

15 okt 2012

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Algemeen ambtsbericht Nigeria van 2012

Datum

15 okt 2012

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nigeriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Nigeria (laatstelijk 5 april 2011). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van april 2011 tot en met september 2012.