Taal document

Datum

05 apr 2011

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Algemeen Ambtsbericht Nigeria van 2011

Datum

05 apr 2011

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Nigeria beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nigeriaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is eenactualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Nigeria (laatstelijk december 2009). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van december 2009 tot en met maart 2011.