Taal document

Datum

01 mei 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Algemeen Ambtsbericht Ethiopië van 2013

Datum

01 mei 2013

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Ethiopië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Ethiopië. Het laatste algemeen ambtsbericht Ethiopië is uitgebracht in december 2010. Dit algemeen ambtsbericht beslaat de periode van december 2010 tot en met mei 2013.