Taal document

Datum

30 jul 2015

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Trefwoord

Mensenrechten
Mensensmokkel
Vluchtelingen
Asiel
Terugkeer

Organisatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Algemeen Ambtsbericht Eritrea van 2015

Datum

30 jul 2015

In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers.