Taal document

Datum

01 nov 2013

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Algemeen ambtsbericht Democratische Republiek Congo van 2013

Datum

01 nov 2013

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de DRC en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Congolese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in de DRC (laatstelijk juni 2012). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van juli 2012 tot en met oktober 2013.