Taal document

Datum

01 sep 2008

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Land

Algemeen Ambtsbericht Colombia van 2008

Datum

01 sep 2008

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Colombia beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Colombia en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Colombiaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Colombia (laatstelijk ja nuari 2006). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van januari 2006 tot en met juni 2008. De bevrijding van Ingrid Betancourt en veertien andere FARC-gegijzelden (op 2 juli 2008) valt formeel buiten de verslagperiode, maar is vanwege het belang van de gebeurtenis wel in dit algemeen ambtsbericht beschreven (zie paragraaf 2.2).