Taal document

Datum

23 mei 2012

Documentsoort

Ambtsberichten en TOR's

Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan van 2012

Datum

23 mei 2012

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Azerbeidzjan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerder verschenen algemene ambtsberichten over de situatie in Azerbeidzjan (laatstelijk maart 2010) en beslaat de periode maart 2010 tot en met april 2012.