Taal document

Datum

16 feb 2012

Documentsoort

Kamervragen

ah-tk-20112012-1564 Vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie en aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de klopjacht op de negroïde werkster ...

Datum

16 feb 2012

Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut en Ulenbelt (beiden SP) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie en aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de klopjacht op de negroïde werkster (ingezonden 20 december 2011), en:  Antwoord minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel), mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 16 februari 2012).

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 1198.