Taal document

Datum

25 jan 2017

Documentsoort

Staatscourant

Land

Trefwoord

Wetgeving
Arbeidsuitbuiting

Organisatie

Raad van State

Advies Raad van State inzake het voorstel van Rijkswet, 19-12-2016

Datum

25 jan 2017

Op 19 december 2016 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een voorstel ingediend hoe de rijkswet kan worden veranderd. Dit voorstel gaat om de goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid. De Raad van State vindt onder andere dat de memorie van toelichting aangepast dient te worden.