Taal document

Datum

05 mrt 2009

Documentsoort

Brieven

Trefwoord

Asielprocedure

Organisatie

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Advies inzake de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit

Datum

05 mrt 2009